Markéta Kotlínová

Markéta Kotlínová

 

  • inštruktor plávania novorodencov a detí I. kvalifikačného stupňa
  • tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou PLÁVANIE
  • zápis v Registri fyzických osôb v športe pod č. 000-000-083
  • štúdium UKF Nitra pedagogická fakulta, odbor vychovávateľstvo, štátna skúška z metodiky telesnej výchovy
  • od roku 1997 Odbor školstva - učiteľka plávania pri ZŠ M. Kukučína
  • od 2002  Odbor školstva - Centrum voľného času DOMČEK - úsek telovýchovy a športu
  • od roku 2013 inštruktor plávania v plaveckej škole

 

Date

25. január 2017

Tags

Inštruktor